Vindmøller på Mejlflak - Odderkystens Fællesudvalg

Gå til indhold

Vindmøller på Mejlflak

I mere end 10 år har borgerne måttet leve med usikkerheden om planerne for etablering af en hav-vindmøllepark i den smukke Aarhus Bugt.
Med stor glæde har Odderkystens Fællesudvalg nu erfaret, at projektet er stoppet, primært på grund af økonomi.

Vi glæder os over at slippe for udsigt til 20 kæmpe-havvindmøller, 150 meter høje, som ville være markant synlige fra alle kyster langs Aarhus Bugt. Etableringen af vindmølleparken ville udover den støjmæssige og visuelle påvirkning også få miljømæssig indflydelse på det beskyttede Natura2000-område.

Tilbage til indhold