Vindmøller på Mejlflak - Odderkystens Fællesudvalg

Gå til indhold

Vindmøller på Mejlflak

I mere end 8 år har borgerne måttet leve med usikkerheden om planerne for etablering af en hav-vindmøllepark i den smukke Aarhus Bugt.
Med stor bekymring har Odderkystens Fællesudvalg nu erfaret, at etableringen er tættere på end nogensinde før, idet en privat projektudvikler har overtaget det tidligere forliste projekt og søgt om etableringstilladelse til opførelse af 20 kæmpe-havvindmøller. De 150 meter høje vindmøller vil være markant synlige fra alle kyster langs Aarhus Bugt. Etableringen af vindmølleparken vil udover den støjmæssige og visuelle påvirkning også få miljømæssig indflydelse på det beskyttede Natura2000-område.
Energistyrelsen har indledt realitetsbehandling af en etableringsansøgning. Af denne årsag og den kendsgerning, at der snart skal være folketingsvalg, har Odderkystens fællesudvalg spurgt samtlige Østjyske folketingskandidater om deres holdning til projektet.
Man er blevet bedt om svare Ja, Nej eller I tvivl. Klik her for at se svarene og kandidaternes kommentarer.
Tilbage til indhold