Odderkystens Fællesudvalg

Gå til indhold
Herreløse katte

Odder Kommune har en kattepolitik til håndtering af herreløse katte og yder økonomisk støtte til realisering af denne. Målet er at tage et aktivt ansvar for kattenes velfærd og få en sund og kontrolleret bestand af herreløse katte, som derved medvirker til et bedre miljø i form af naturlig bekæmpelse af rotter og mus. Det er Odder Kommune, dyreværnsorganisationer, dyrlæge og engagerede borgere, som i et samarbejde løfter opgaven omkring de herreløse katte. Odder Kommune, vil med borgernes hjælp, bl.a tage ansvar for at aflive forhutlede katte, som ikke er levedygtige, neutralisere katte, som kan genudsættes, og oprette bosteder for neutraliserede katte, som fodres og tilses af frivillige borgere.
Fodring foregår for at holde kattene sunde og under opsyn. Idet katte har deres eget naturlige territorium, vil et kattebosted ikke tiltrække andre katte. Bosteder såvel som foder er omkostningsneutralt for kommunen.
Ønsker du at hjælpe kattene? Hvis du har kendskab til en herreløs kat, som har brug for hjælp, eller du ønsker at være fodervært og holde opsyn med et bosted, er du velkommen
til at kontakte Inge Lise Laursen, Rådhusgade 76, Odder, telefon 8656 0969.

Tilbage til indhold