Odderkystens Fællesudvalg

Gå til indhold


ODDERKYSTENS FÆLLESUDVALG er en fællesforening for 22 fritidshusgrundejerforeninger i Odder kommune, fra Kysing Næs i nord til Skovgårdsparken ved Alrø i syd.

ODDERKYSTENS FÆLLESUDVALG varetager fælles interesser bl.a. overfor offentlige myndigheder.
Overfor enhver anden, hvis interesse helt eller delvis vil stride imod eller gøre indgreb i grundejerforeningernes rettigheder, kan Odderkystens Fællesudvalg yde lokal bistand efter den enkelte grundejerforenings anmodning. Bestyrelsen afgør i hvert enkelt tilfælde rammerne for en sådan lokal bistand.

ODDERKYSTEN FÆLLESUDVALG udgiver bladet ODDERKYSTEN, en guide for fritidshusejere og gæster i forbindelse med indkøb, turisme og praktiske oplysninger.
Foreningen blev grundlagt i 1970. Bladet ODDERKYSTEN blev udgivet første gang i 1973.

Tilbage til indhold